Minder doorstroom van mbo naar hbo

Uit de nieuwe cijfers van het CBS omtrent de doorstroom van mbo’ers naar het hbo blijkt dat deze stroom in de afgelopen tien jaar flink is afgenomen. In 2005 koos nog 42% van de afgestudeerde mbo-4 studenten voor het hbo. Tien jaar later, in 2015, was dit percentage nog maar 35%. Een mogelijke verklaring is de afschaffing van de basisbeurs en de invoering van het leenstelsel. Hierdoor is doorstuderen mogelijk minder aantrekkelijk geworden.

Daarnaast blijkt ook dat van de mbo’ers die besluiten door te stromen, de studenten uit een gezin met een hoog inkomen succesvoller zijn dan studenten uit een huishouden met een middeninkomen. Het CBS kan de verschillen tussen inkomen nog niet geheel verklaren. Dit komt deels doordat meerdere factoren die mogelijk een rol spelen, moeilijker te meten zijn. Denk aan intelligentie, motivatie, gekozen opleiding en kwaliteit van de docent.