Drie keer zoveel jongeren betrokken bij ongevallen in metaalindustrie: hoe kunnen scholen bijdragen aan verbetering?

Uit recente cijfers blijkt dat werknemers jonger dan 18 jaar in de metaalindustrie drie keer zo vaak betrokken zijn bij een ongeval dan hun oudere collega’s. Natuurlijk geldt er al strengere wet- en regelgeving voor bedrijven die werken met werknemers jonger dan 18 jaar. Lees hier verder voor een overzicht van deze regels en verplichtingen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van mening dat vakscholen hun studenten beter kunnen voorbereiden op veilig werken in deze industrie. Hiervoor heeft de inspectie SZW een document gepubliceerd met praktische tips waar scholen direct mee aan de slag kunnen. Zo adviseren zij scholen om structureel meer aandacht te besteden aan veilig en gezond werken. Niet alleen tijdens de theorielessen, maar zeker ook tijdens de praktijklessen. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren aangeleerd wordt om onveilige situaties eerder te herkennen en preventief te handelen. Ook moet er meer overleg komen tussen de student, de docenten en de stagebegeleider. Zowel de school als de stagebegeleider moeten namelijk op de hoogte zijn van wat er op de werkvloer speelt en eventuele risico’s op tijd in kaart brengen. Het belangrijkst is dat het bedrijf, de student en de school continu met elkaar in gesprek zijn. Alleen zo kan het aantal ongevallen verminderd worden.